Toimintasuunnitelma


TOIMINTASUUNNITELMA 2020

POKS kuuluu Kansalliseen Senioriliittoon ja sen paikallisosastoon Helsingin piirijärjestöön, jossa on 12 jäsenyhdistystä. POKSin edustaja on jäsenenä piirin hallituksessa. Helsingin piirillä on edustajat kunnallisissa ja valtakunnallisissa senioreiden yhteistyöelimissä.

24.9.2019 jäsenmäärä oli 173, joista naisia 123 ja miehiä 50. Tavoitteena on pitää jäsenmäärä 170 yläpuolella. Jäsenhankinta: jäsenet kertovat toiminnasta lähipiirissään ja toimintamme on esitelty yhdistyksen kotisivuilla.

Kansallinen Senioriliitto ry. on valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, jonka tarkoituksena on senioreiden sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Liiton toiminnan viisi keskeistä päämäärää ovat:

1) Olemme edelläkävijä nettiasioissa

2) Vähennämme yksinäisyyttä ja autamme enemmän

3) Toimimme avoimesti ja houkuttelevasti

4) Järjestömme vahvistuu ja me-henki paranee

5) Edunvalvontatyömme on tehokasta ja näkyvää

Senioriliitto lähettää kaikille jäsenilleen 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Patina-lehden.


Senioriliitto ja Helsingin Senioripiiri sekä piirin yhdistykset järjestävät koulutusta, kulttuuritapahtumia ja matkoja, joihin yhdistyksemme jäsenet voivat osallistua.

POKSin sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää senioreiden henkistä ja aineellista hyvinvointia ja turvallisuutta sekä toimia edunvalvojana, yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana ja mielen virkistäjänä. Tavoitteisiin pyritään järjestämällä tapaamisia, kerhotoimintaa, kulttuuritilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja ja retkiä.

2020 toiminnan suunnittelun pohjana ovat Liiton asettamat päämäärät ja vaikutukset ja oman yhdistyksen toiminnasta saadut palautteet. Ensi vuonna  hallitus painottaa uusien jäsenten mukaan saamista ja jäsenistön aktivointia.


JÄSENTAPAAMISET

Jäsentapaamiset järjestetään joka kuukauden 1. tiistaina klo 14 Hyvän Paimenen kirkossa. Tapaamisia ei ole kesä-, heinä- ja elokuussa. Toukokuun tapaaminen on kevätjuhla ja joulukuun tapaaminen on joulujuhla.

Sääntömääräinen kevätkokous on maaliskuussa ja sääntömääräinen syyskokous marraskuussa jäsentapaamisen yhteydessä. Näissä tapaamisissa on lisäksi ajankohtainen alustus.

Jäsentapaamiset aloitetaan kahvitarjoilulla, uusien jäsenten sekä retkikohteiden esittelyllä ja ajankohtaisilla asioilla. Tilaisuudessa kuullaan esitelmä, joka käsittelee yleisesti kiinnostavia aiheita. Hallitus valitsee esitelmän pitäjän saamiensa ehdotusten pohjalta.


KERHOTOIMINTA

Aivojumppa, pelikerho, kirjallisuuskerho, allasjumppa ei toimi toistaiseksi.


VIRKISTYSTOIMINTA

Yhdistys hankkii lippuja teatteriin, oopperaan ja konsertteihin ja järjestää opastettuja vierailuja museoihin ja taidenäyttelyihin sekä matkoja ja retkiä ja tutustumiskäyntejä kiinnostaviin kohteisiin.


TOIMINNAN RAHOITUS

Hallitus ehdottaa jäsenmaksuksi 25 €. Kansallinen Senioriliitto perii yhdistyksiltä jäsenmaksua 15 € henkilöltä. Yhdistyksen talous perustuu olettamukselle, että kokoustilat saadaan vastikkeetta Pakilan seurakunnalta. Jäsenmaksun suuruudesta päättää sääntömääräinen syyskokous.

Jokaisen jäsentapaamisen aluksi on kahvitarjoilu, josta peritään sisään tullessa 5 euron maksu. Maksua ei peritä toukokuun ja joulukuun jäsentapaamisissa.


TIEDOTTAMINEN

Jäsenille lähetetään yhdistyksen toiminnasta kertova Kevättiedote ja syystiedote.

Kevättiedotteessa on ohje jäsenmaksun maksamiseen.

Toimintakauden aikana jäsenet saavat tietoa mahdollisista ohjelman muutoksista ja lisäyksistä erillisillä tiedotteilla.