Toimintasuunnitelma


 TOIMINTASUUNNITELMA 2023

 

POKS kuuluu Kansalliseen Senioriliittoon ja sen paikallisosastoon Helsingin piirijärjestöön, jossa on 12 jäsenyhdistystä. POKSin edustaja on jäsenenä piirin hallituksessa. Helsingin piirillä on edustajat kunnallisissa ja valtakunnallisissa senioreiden yhteistyöelimissä.

 

20.9.2022 POKSin jäsenmäärä oli 187, joista naisia 130 ja miehiä 57. Tavoitteena on pitää jäsenmäärä 170 yläpuolella. Jäsenhankinta: jäsenet kertovat toiminnasta lähipiirissään ja toimintamme on esitelty yhdistyksen kotisivuilla. Osa uusista jäsenistä tulee Liiton toiminnan kautta.

 

Kansallinen Senioriliitto ry. on valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, jonka tarkoituksena on senioreiden sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Liittokokouskauden 2020-2023 teema on ”Rohkeasti tulevaisuuteen”. Liitto panostaa nyt aiempaa enemmän digi-aikaan, sähköiseen viestintään ja jäsenlähtöiseen toimintaan. Senioriliitto lähettää kaikille jäsenilleen 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Patina-lehden, joka on luettavissa myös Liiton nettisivuilla.

 

Senioriliitto ja Helsingin Senioripiiri sekä piirin yhdistykset järjestävät koulutusta, kulttuuritapahtumia ja matkoja, joihin yhdistyksemme jäsenet voivat osallistua.

 

POKSin sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää senioreiden henkistä ja aineellista hyvinvointia ja turvallisuutta sekä toimia edunvalvojana, yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana ja mielen virkistäjänä. Tavoitteisiin pyritään järjestämällä tapaamisia, kerhotoimintaa, kulttuuritilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja ja retkiä.

 

2023 toiminnan suunnittelun pohjana ovat Liiton asettamat päämäärät ja vaikutukset ja oman yhdistyksen toiminnasta saadut palautteet. Hallitus painottaa edelleen uusien jäsenten mukaan saamista ja jäsenistön aktivointia. Hallitus pyrkii tukemaan jäsenten digitaitojen kehittymistä, uusi digikerho aloitti lokakuussa 2021. Hallitus panostaa myös uusien jäsenten mukaan saamiseen.

 

Vuonna 2023 yhdistys ottaa kantaa Liiton esittämiin sääntömuutoksiin. Odotus on, että koronatilanne aiheuttaa entistä vähemmän rajoituksia toiminnallemme.

 

JÄSENTAPAAMISET

Jäsentapaamiset järjestetään joka kuukauden 1. tiistaina Paimenen kirkossa. Tapaamisia ei ole kesä-, heinä- ja elokuussa. Toukokuun tapaaminen on kevätjuhla tai retki) ja joulukuun tapaaminen on joulujuhla tai retki.

 

Sääntömääräinen kevätkokous on maaliskuussa ja sääntömääräinen syyskokous marraskuussa jäsentapaamisen yhteydessä. Näissä tapaamisissa on lisäksi ajankohtainen alustus.

 

Jäsentapaamisiin kuuluu kahvitarjoilu, uusien jäsenten, retkikohteiden ja ajankohtaisten asioiden esittely. Tilaisuudessa kuullaan esitelmä, joka käsittelee yleisesti kiinnostavia aiheita. Hallitus valitsee esitelmän pitäjän saamiensa ehdotusten pohjalta.

 

 

KERHOTOIMINTA

Muisti-, kirjallisuus-, peli-, digi- ja kävelykerho jatkavat.

 

VIRKISTYSTOIMINTA

 

Yhdistys hankkii lippuja teatteriin, oopperaan ja konsertteihin ja järjestää opastettuja vierailuja museoihin ja taidenäyttelyihin sekä matkoja ja retkiä ja tutustumiskäyntejä kiinnostaviin kohteisiin.

 

TOIMINNAN RAHOITUS

 

Hallitus ehdottaa jäsenmaksuksi 25 €. Kansallinen Senioriliitto perii yhdistyksiltä jäsenmaksua 15 € henkilöltä. Yhdistyksen talous perustuu olettamukselle, että kokoustilat saadaan vastikkeetta Pakilan seurakunnalta ja Helsingin kaupungilta. Jäsenmaksun suuruudesta päättää sääntömääräinen syyskokous.

 

Jäsentapaamisen kahvitarjoilusta peritään sisään tullessa 5 euron maksu.

 

TIEDOTTAMINEN

 

Kevätkauden alkaessa jäsenille lähetetään yhdistyksen toiminnasta kertova Kevättiedote joko sähköpostilla tai kirjeitse.

 

Kevättiedotteessa on ohje jäsenmaksun maksamiseen.

 

Syyskauden alussa jäsenille lähetetään Syystiedote (sähköposti tai kirje).

 

Toimintakauden aikana jäsenet saavat tiedon tarkennetusta ohjelmasta kuukausittain sähköpostilla jaettavasta tapahtumakalenterista.

 

Päivitetty ohjelma on yhdistyksen kotisivuilla www.pohjoishelsinki.senioriyhdistys.fi. Toimintaamme on esitelty myös yhdistyksen FB-sivuilla.