Toimintasuunnitelma


TOIMINTASUUNNITELMA 2024

 

POKS kuuluu Kansalliseen Senioriliittoon ja sen paikallisosastoon Helsingin piirijärjestöön, jossa on 12 jäsenyhdistystä. POKSin edustaja on jäsenenä piirin hallituksessa. Helsingin piirillä on edustajat kunnallisissa ja valtakunnallisissa senioreiden yhteistyöelimissä.

 

26.9.2023 POKSin jäsenmäärä oli 187, joista naisia 133 ja miehiä 54. Tavoitteena on pitää jäsenmäärä 170 yläpuolella. Jäsenhankinta: jäsenet kertovat toiminnasta lähipiirissään ja toimintamme on esitelty yhdistyksen kotisivuilla. Osa uusista jäsenistä tulee Liiton toiminnan kautta. 2023 aikana yhdistyksen Facebook-sivut ja kävelykerho ovat houkutellut useita uusia jäseniä.

 

Kansallinen senioriliitto ry on valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, joka edistää ikääntyvien ja eläkeläisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä valvoo heidän oikeuksiaan liiton arvoja noudattaen. Liitto on puolueisiin kuulumaton. Liittokokouskauden 2023-2026 teema on ”Elämäniloa ja voimaa”. Liitto panostaa nyt aiempaa enemmän digi-aikaan, sähköiseen viestintään ja jäsenlähtöiseen toimintaan. Senioriliitto lähettää kaikille jäsenilleen 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Patina-lehden, joka on luettavissa myös Liiton nettisivuilla.

 

Senioriliitto ja Helsingin Senioripiiri sekä piirin yhdistykset järjestävät koulutusta, kulttuuritapahtumia ja matkoja, joihin yhdistyksemme jäsenet voivat osallistua.

 

POKSin sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää senioreiden henkistä ja aineellista hyvinvointia ja turvallisuutta sekä toimia edunvalvojana, yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana ja mielen virkistäjänä. Tavoitteisiin pyritään järjestämällä tapaamisia, kerhotoimintaa, kulttuuritilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja ja retkiä.

 

2024 toiminnan suunnittelun pohjana ovat Liiton asettamat päämäärät ja vaikutukset ja oman yhdistyksen toiminnasta saadut palautteet. Hallitus painottaa edelleen uusien jäsenten mukaan saamista ja jäsenistön aktivointia. Hallitus panostaa myös uusien jäsenten mukaan saamiseen.

 

Tuleva vuosi on yhdistyksemme 40-vuotis toimintavuosi. Juhlistamme sitä asianmukaisesti ja tuotamme juhlajulkaisun.

 

Vuoden 2023 syyskokous käsittelee hallituksen ehdotusta sääntömuutoksiksi. Jos ehdotus hyväksytään, vuonna 2024 järjestetään vain yksi vuosikokous.

 

JÄSENTAPAAMISET

Jäsentapaamiset järjestetään joka kuukauden 1. tiistaina Hyvän Paimenen kirkossa. Tapaamisia ei ole kesä-, heinä- ja elokuussa. Toukokuun tapaaminen on kevätjuhla tai retki, samoin joulukuun tapaaminen.

 

Jäsentapaamisiin kuuluu kahvitarjoilu, uusien jäsenten, retkikohteiden ja ajankohtaisten asioiden esittely. Tilaisuudessa kuullaan esitelmä, joka käsittelee yleisesti kiinnostavia aiheita. Hallitus valitsee esitelmän pitäjän saamiensa ehdotusten pohjalta.

 

KERHOTOIMINTA

Muisti-, kirjallisuus-, peli-, digi- ja kävelykerho jatkavat, Elämän taito -kerho perustettu (Arja Laine ja Heikki Järvinen). Kerhojen toiminnan jatkuvuutta arvioidaan kiinnostuksen mukaan.  Myös uusien kerhojen perustaminen on toivottavaa.

 

VIRKISTYSTOIMINTA

 

Yhdistys hankkii lippuja teatteriin, oopperaan ja konsertteihin ja järjestää opastettuja vierailuja museoihin ja taidenäyttelyihin sekä matkoja ja retkiä ja tutustumiskäyntejä kiinnostaviin kohteisiin.

 

TOIMINNAN RAHOITUS

 

Hallitus ehdottaa jäsenmaksuksi 25 €. Kansallinen Senioriliitto perii yhdistyksiltä jäsenmaksua 15 € henkilöltä. Yhdistyksen talous perustuu olettamukselle, että kokoustilat saadaan vastikkeetta Pakilan seurakunnalta ja Helsingin kaupungilta. Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhtiön sääntömääräinen vuosikokous.

 

Jäsentapaamisen kahvitarjoilusta peritään sisään tullessa 5 euron maksu.

 

TIEDOTTAMINEN

 

Kevätkauden alkaessa jäsenille lähetetään yhdistyksen toiminnasta kertova Kevättiedote ja syyskauden alussa Syystiedote joko sähköpostilla tai kirjeitse.

 

Jäsenmaksulasku lähetetään tammi-helmikuussa (sähköposti tai kirje).

 

Toimintakauden aikana jäsenet saavat tiedon tarkennetusta ohjelmasta kuukausittain sähköpostilla jaettavasta tapahtumakalenterista.

 

Päivitetty ohjelma on yhdistyksen kotisivuilla www.pohjoishelsinki.senioriyhdistys.fi. Toimintaamme on esitelty myös yhdistyksen FB-sivuilla.