Toimintasuunnitelma


TOIMINTASUUNNITELMA 2021

POKS kuuluu Kansalliseen Senioriliittoon ja sen paikallisosastoon Helsingin piirijärjestöön, jossa on 12 jäsenyhdistystä. POKSin edustaja on jäsenenä piirin hallituksessa. Helsingin piirillä on edustajat kunnallisissa ja valtakunnallisissa senioreiden yhteistyöelimissä.


22.9.2019 jäsenmäärä oli 181, joista naisia 126 ja miehiä 55. Tavoitteena on pitää jäsenmäärä 170 yläpuolella. Jäsenhankinta: jäsenet kertovat toiminnasta lähipiirissään ja toimintamme on esitelty yhdistyksen kotisivuilla.


Kansallinen Senioriliitto ry. on valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, jonka tarkoituksena on senioreiden sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Liiton toimintastrategiassa vuodelle 2021 on seuraavat viisi päämäärää, jotka Piirin ja yhdistyksien tulee toiminnassaan ”jalkauttaa” konkretian tasolle:

1.      jäsenlähtöinen ja moniarvoinen toiminta

2.      auttaminen ja yksinäisyyden ehkäiseminen

3.      sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin tuottaminen

4.      uutta oppien

5.      digiloikka ja viestintää rohkeasti tulevaisuuteen


Senioriliitto lähettää kaikille jäsenilleen 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Patina-lehden. Vuonna 2020 Liiton toiminta on painottunut koronatilanteen vaatimiin toimenpiteisiin, joista merkittävin on ollut erilaisten etätyötapojen käytön edistäminen.


Senioriliitto ja Helsingin Senioripiiri sekä piirin yhdistykset järjestävät koulutusta, kulttuuritapahtumia ja matkoja, joihin yhdistyksemme jäsenet voivat osallistua. Korona on vaikuttanut toiminnan määrään ja muotoon merkittävästi


POKSin sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää senioreiden henkistä ja aineellista hyvinvointia ja turvallisuutta sekä toimia edunvalvojana, yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana ja mielen virkistäjänä. Tavoitteisiin pyritään järjestämällä tapaamisia, kerhotoimintaa, kulttuuritilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja ja retkiä.


2021 toiminnan suunnittelun pohjana ovat Liiton asettamat päämäärät ja vaikutukset ja oman yhdistyksen toiminnasta saadut palautteet. Hallitus painottaa edelleen uusien jäsenten mukaan saamista ja jäsenistön aktivointia. Uutena asiana hallitus pyrkii tukemaan jäsenten digitaitojen kehittymistä.

Ainakin alkuvuonna 2021 toimintaa joudutaan arvioimaan koronatilanteen asettamien rajoitusten puitteissa.


JÄSENTAPAAMISET

Jäsentapaamiset järjestetään joka kuukauden 1. tiistaina klo 14 Hyvän Paimenen kirkossa. Tapaamisia ei ole kesä-, heinä- ja elokuussa. Toukokuun tapaaminen on kevätjuhla ja joulukuun tapaaminen on joulujuhla.


Sääntömääräinen kevätkokous on maaliskuussa ja sääntömääräinen syyskokous marraskuussa jäsentapaamisen yhteydessä. Näissä tapaamisissa on lisäksi ajankohtainen alustus.


Jäsentapaamiset aloitetaan kahvitarjoilulla, uusien jäsenten sekä retkikohteiden esittelyllä ja ajankohtaisilla asioilla. Tilaisuudessa kuullaan esitelmä, joka käsittelee yleisesti kiinnostavia aiheita. Hallitus valitsee esitelmän pitäjän saamiensa ehdotusten pohjalta.


KERHOTOIMINTA

Aivojumppa, kirjallisuus- ja kävelykerho jatkavat, digikerhon perustamista harkitaan.


VIRKISTYSTOIMINTA

Yhdistys hankkii lippuja teatteriin, oopperaan ja konsertteihin ja järjestää opastettuja vierailuja museoihin ja taidenäyttelyihin sekä matkoja ja retkiä ja tutustumiskäyntejä kiinnostaviin kohteisiin.


TOIMINNAN RAHOITUS

Hallitus ehdottaa jäsenmaksuksi 25 €. Kansallinen Senioriliitto perii yhdistyksiltä jäsenmaksua 15 € henkilöltä. Yhdistyksen talous perustuu olettamukselle, että kokoustilat saadaan vastikkeetta Pakilan seurakunnalta. Jäsenmaksun suuruudesta päättää sääntömääräinen syyskokous.


Jokaisen jäsentapaamisen aluksi on kahvitarjoilu, josta peritään sisään tullessa 5 euron maksu. Maksua ei peritä toukokuun ja joulukuun jäsentapaamisissa.


TIEDOTTAMINEN

Jäsenille lähetetään yhdistyksen toiminnasta kertova Kevättiedote joko sähköpostilla tai kirjeitse.

Kevättiedotteessa on ohje jäsenmaksun maksamiseen.

Syyskauden alussa jäsenille lähetetään Syystiedote (sähköposti tai kirje).


Toimintakauden aikana jäsenet saavat tietoa mahdollisista ohjelman muutoksista ja lisäyksistä erillisillä tiedotteilla.